Print

Конкурс есе для учнівської молоді

 

Факультет міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля проводить конкурс есе серед учнівської молоді ліцеїв, коледжів, закладів професійно-технічної освіти, учнів 10-11 класів.

Його мета: активізації самостійної дослідницької роботи школярів у сфері політики, економіки та міжкультурної комунікації, створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу учнів, їхньої професійної орієнтації та формування громадської активності; популяризації соціально-політичних знань, іншомовної лінгвістичної освіти та знань у сфері туризму й гостинності.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:

1. Написати есе (твір-роздум) до 3 сторінок друкованого тексту на одну із запропонованих тем. Допускається вільна композиція, вільна форма та стиль викладення. Вимоги до оформлення: поля всі – 2 см, шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал – 1,5. Текст друкується без переносів, виділення в тексті – напівжирним курсивом. Відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично на 1,25 см. Додати авторську довідку: прізвище, ім’я, навчальний заклад, клас, керівник роботи, електронна адреса для листування, контактний телефон.

2. Теми для конкурсу:

 • Навіщо потрібен перекладач, якщо є технології машинного перекладу?
 • Перекладач це митець чи ремісник?
 • Європейські цінності в побудові української демократії
 • Локальна Євроінтеграція – Європа починається з мене
 • Instagram – світ моїх професійних можливостей
 • Чим цікава Луганщина туристична?
 • Conducting scientific research on animals should be prohibited
 • College education: is it still a necessity?
 • How do you define success?
 • Women should be allowed to compete against men in sports
 • Виховання відповідальності особистості як умова виживання людства
 • Ідеал моєї майбутньої професійної діяльності
 • Моє уявлення про світ через 20 років
 • Я – творець свого життя
 • Людина в світі і світ в людині
 • Роль емоцій і почуттів у житті людини

3. Надіслати роботу у форматі doc, docx до 15 квітня 2022 року на ел. адресу imv@snu.edu.ua, у темі листа зазначити «Конкурс есе». Файл назвати прізвищем автора (наприклад: Ivanov.doc)

РЕЗУЛЬТАТИ:

1. Учасники конкурсу (учні шкіл, гімназій, ліцеїв та інших навчальних закладів) та керівники їхніх робіт (вчителі, куратори) отримають електронні сертифікати за підписами членів організаційного комітету.

2. Учасники, які зайняли призові місця, нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів та цінними подарунками (комп’ютерні аксесуари).

3. Після 05 травня на сайті університету буде оприлюднено списки переможців, перевіряти інформацію можна у розділі «НОВИНИ».

4. Переможці будуть запрошені на VІ міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація». Найкращі роботи буде опубліковано у співавторстві із керівниками (вчителями, кураторами) від навчального закладу у збірці матеріалів конференції.